Mimar Sinan - Yusuf bin abdullahAvukat Ayhan Tuncer

Vakıf Evladı M. İ. Yönel

Show TV Röportajı

ATV Röportajı

Samanyolu Röportajı

Orjinal Vakıfname

Ş İ K A Y E T
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 
30.07.2009 tarihinde
Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticilerinden
 

 Yusuf BEYAZIT
(Vakıflar Genel Müdürü)

 

 Aydın SEÇKİN
(Vakıflar Genel M. Vekili)

 

 Oya Ercil
(1. Hukuk Müşaviri)
 

 İbrahim POLAT
(Strateji Gelişt. D. Bşk.)

 

 Ahmet VURGUN
(Strateji G. Daire Bşk V.)
 

 İzzet GÜNGÖREN
(Mazbut Vakıflar Şb. M.)

 

hakkında mevzuata aykırı iş ve işlemleri sebebiyle Vakıf evlatları şikayet dilekçesi vermişlerdir.
 

Sayın Başsavcılık makamınca soruşturma dosyası tüm ekleri ile birlikte 06.08.2009 tarihinde Başbakanlığa gönderilerek “soruşturma izni” talep edilmiştir.

 

T A R İ H İ     A Y I P - S K A N D A L L A R     S E R İ S İ

 S K A N D A L  -  I

TÜM YARGI KARARLARI
ve
KANUNLAR ÇİĞNENEREK

VAKFIN YöNETİMİ 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİR

 

 

 S K A N D A L  -  II

VAKFIN MALVARLIĞI
 
YÜCE MİMARIN VASİYETİ
 

AYAKLAR ALTINA ALINARAK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE
USULSÜZCE ÇARCUR EDİLMİŞTİR

 

 S K A N D A L  -  III

VAKFIN MALVARLIĞI
 
DEĞERİNİN % 90 ALTINDA
 

KULLANDIRILMAKTADIR

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
"VAKFIN MAL VARLIĞI YOKTUR DİYEREK"
BU GELİRLERİ DAHİ YILLARCA GİZLEMİŞTİR

 

 

 

 S K A N D A L  -  IV

BU VAKIF MEŞHUR
 
MİMAR SİNAN'IN DEĞİL


BİR KöLENİN VAKFIDIR DİYEREK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SKANDALLARI HAKARETLE öRTBAS ETME ÇABASINA GİRMİŞTİR

 


VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMALARINDA

“Vakıflarımızı kuran atalarımızın vakfiyelerde yer alan koşullarını gerçekleştirirken, vakıflara duyduğumuz saygı kadar onların evlatlarına ve evlatlarının haklarına duyduğumuz saygı da sonsuzdur“. DEMEKTEDİR.


MİMAR-I SULTANİ SİNANUDDİN ATİK YUSUF AĞA
VAKFINA 74 YIL ve GÜNÜMÜZDE YAPILAN İŞLEMLER ORTADADIR.
 
BASIN AÇIKLAMASI VE İŞLEMLER  
KAMUOYUNUN TAKDİRİNE SUNULUR.
 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI ve

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ

ABDULLAH GÜL

ülkemizin en üst makamı ve son merci olarak konu hakkında teferruatlı bir şekilde bilgilendirmek amaçlı, 30.07.2009 tarihinde verilen dilekçe ve delil ekleri sunulmuştur.

11.09.2009 tarihinde elimize ulaşan cevapda ".....ilgi dilekçeniz ile ekleri aşağıdaki tarihi ve sayısı belirtilen yazımızla Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına gönderilmiştir." denmektedir.

T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
SORUMLU DEVLET BAKANI ve
 


BAŞBAKAN YARDIMCISI

SAYIN BÜLENT ARINÇ


05. Haziran 2009 tarihinde  T.B.M.M. Makamında ziyaret edilmiş Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticilerinin özellikle son iki senede de yaptığı usulsüz işlemler hakkında bilgi verilmiş  tüm deliller incelenmek için sunulmuştur.

Sayın Bakandan bu güne kadar hiç bir cevab alınamamıştır.

T.C. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
30.07.2009 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticilerinden

Yusuf BEYAZIT (Vakıflar Genel Müdürü)
Aydın SEÇKİN (Vakıflar Genel M. Vekili)
Oya Ercil (1. Hukuk Müşaviri)
İbrahim POLAT (Strateji Gelişt. D. Bşk.)
Ahmet VURGUN (Strateji G. Daire Bşk V.)
İzzet GÜNGöREN (Mazbut Vakıflar Şb. M.)
hakkında mevzuata aykırı iş ve işlemleri sebebiyle Vakıf evlatları şikayet dilekçesi vermişlerdir. Sayın Başsavcılık makamınca soruşturma dosyası tüm ekleri ile birlikte
06.08.2009 tarihinde Başbakanlığa gönderilerek “soruşturma izni”talep edilmiştir.

ÜLKENİN TÜM GEREKLİ KURUMLARI 
KONU HAKKINDA TÜM DELİLER İLE 
BİLGİLENDİRİLMİŞTİR

V A S İ Y E T İ

Yüzyıllar öncesinden yükselen sesini ve vasiyetini insaf sahibi kulaklar duysun:

``Tasarlayıp uyguladığım birçok cami, mescit ve diğer anıtsal yapıları bir kitapta topladım. Dünya durdukça eserlerimi gören sağduyu sahiplerinin çabamın ciddiyetini anlayacaklarını umarım. O zaman eserlerime insaf ile bakarak, beni hayırlı dualarla anacaklardır inşallah.''

 

ORJİNAL VAKIF SENEDİNDEN
Kadı ( Hakim) tarafından hazırlanan Vakıf senedinden:

Vakfeden hakkında:


"Bu doğru ve şer’î bir delildir, apaçık ve geçerli bir belgedir; bu belgeyi sâhibü’l-hayrat ve’l-hasenat olan, emin ve güvenilir kişilerin kendisiyle iftihar ettikleri, kralların ve sultanların kendisini örnek aldıkları  Mimar-ı atîk (Kıdemli Mimar eski adı) Abdullah oğlu Yusuf, sağlığında, şer’an kendisine ait olan akarlarını (gayrimenkulleini) zikrederek söyledi, kendi ağzıyla ikrar etti...."

Burada Vakfedeni tarif ederken yazılı unvan, değer, iltifatlar tarihimizde ve Osmanlı tarihinde kaç kişiye verilmiştir !

2009 yılına gelindiğinde ise;


Vakıflar Genel Müdürlüğü memurları tarafından Vakfedene ve günümüzde yaşayan evlatlarına bu bir KÖLENİN Vakfıdır diye yapılan hakaret seviyesindeki açıklama affedilmeyecek bir açıklamadır.

Tarihi bir kanıt olan Vakıf senedinin içeriği, bir kişi veya bir kurum tarafından değiştirilemez inkar edilemez. Aksi bir davranış Vakfedene, ecdatlarımıza ve tarihimize açık bir ihanettir. 

T A R İ H İ    A Y I P
Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticileri, Yüce Mimarın Vakfına yapılan usulsüz işlemleri çok iyi bildikleri ve bu olayı örtbas çabasında oldukları için iki MİMAR SİNAN varmış gibi açıklama yapmaktadırlar.

Yüce Mimarın sırf Vakfı yok edilmeye çalışılmakla kalınmıyor şimdi de adını dahi tarihimizden silmeye çalışıldığına maalesef şahit olmaktayız.

Biz torunları olarak ne bu vakfın yok edilmesine ne de öz adının tarihimizden silinmesine seyirci kalmayacağız.

Bu kararlılığımızı ve 74 yıl 4 nesildir verilen mücadelemizi de gören, haklarında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticileri vakfedene ve ailemize artık hakaret etmekle kendilerine son bir çare aramaktadırlar.

Vakıf evladı
MUSTAFA İLKER YöNEL

Ailemizin vermiş olduğu bu haklı mücadelede desteğini esirgemeyen
 kişi, kurum ve kuruluşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

VAKFEDEN HAKKINDA TARİHİ KANITLAR
Detaylı bilgileri burdan seçiniz

Basında çıkan haberler

Hukuk danışmanlarımız

Hukuk
Başdanışmanımız

 Avukat
A y h a n
Tuncer


TUNÇ HUKUK BÜROSU
Ankara

Tel: 0 312 - 231 25 40

ayhantuncer04@hotmail.com
 

Dernek kuruluşu

MAĞDUR VAKIF 
EVLATLARI DERNEĞİ 

KURULUŞ ÇALIŞMALARI 
BAŞLATILMIŞTIR


Katılmak isteyenler

0312 - 231 25 40

miy@yusufagavakfi.comHabertürk Gazetesinin
gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz.


Akşam Gazetesinin
gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz.


 
MAY-Hosting CMS 3.5 - MİMAR SİNAN - Mimar-ı Sultanı Sinanuddin atik Yusuf bin Abdullah